Data publikacji w serwisie:

Umowy bilateralne to szansa na przygodę życia w trakcie studiów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarł 338 umów bilateralnych o współpracy naukowej i wymianie akademickiej z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie. Naukowcy, badacze, studenci i doktoranci mogą skorzystać z porozumień bilateralnych.

Właśnie tej współpracy poświęcona jest nowa zakładka na stronie internetowej uczelni.

W tak dużym katalogu propozycji z pewnością każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Katalog z informacjami o wszystkich 338 umowach i ich sygnatariuszach stworzyli pracownicy Centrum Wspierania Współpracy Międzynarodowej.

W bazie znajdują się oferty uniwersytetów z wielu krajów. m.in Wietnamu, Tajwanu, Korei Południowej, Etiopii, Tunezji, Brazylii czy Peru. Możliwość wymiany akademickiej to ogromna szansa dla studentów, aby podjąć naukę na zagranicznej uczelni i przeżyć przygodę życia. Na pierwsze informacje o możliwości wyjazdów zareagowało aż 99 studentów. Mimo obecnej sytuacji zgłosili chęć wyjazdu do Tajwanu i Korei Południowej. Zainteresowanie możliwością wymiany jest duże i pytania w tej sprawie wciąż spływają do CWWM.

Wymiana bilateralna oparta jest na dwustronnych umowach o współpracy pomiędzy UAM a zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Umowy te umożliwiają wymianę studentów - wyjazd na jeden lub dwa semestry w celu odbycia części studiów za granicą na podstawie ustalonego programu zajęć. Pierwszym krokiem zainteresowanych wyjazdem powinno być zapoznanie się z zasadami uczestnictwa.

Poznaj katalog umów bilateralnych

Sprawdź aktualne oferty wymiany

Więcej informacji o możliwościach skorzystania z porozumień bilateralnych oraz procesie pozyskiwania partnerów znajduje się w artykule przygotowanym przez "Życie Uniwersyteckie".