Rok Romantyzmu Polskiego

200 lat temu, w 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza – dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przygotował na tę szczególną okazję szereg wydarzeń kulturalnych i popularnonaukowych, dzięki którym poznamy bliżej Ballady i romanse, ich znaczenie dla literatury polskiej i europejskiej oraz samą epokę romantyzmu wraz z towarzyszącymi jej przemianami społecznymi, politycznymi i artystycznymi.

Wiosną 2022 r. zapraszamy do udziału w konkursach:

  • recytatorskim,
  • oraz na najciekawszą interpretację dowolnego utworu ze zbioru Ballad i romansów w formie etiudy filmowej.
W maju zaprosimy Państwa na wykład Trzy spojrzenia na „Ballady i romanse”: topografia, zaświaty i gry literackie, który przeprowadzą profesorowie z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Jesienią odbędzie się Wielkie Czytanie „Ballad i romansów” z udziałem przedstawicieli naszej społeczności akademickiej, ale i świata kultury, samorządu i biznesu. Obchody dwusetnej rocznicy wydania Ballad i romansów zwieńczy listopadowe IV Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej – Narodziny romantyzmu w Polsce i na świecie.

Zapraszamy do śledzenia zakładki „Rok Romantyzmu Polskiego”, za pośrednictwem której informować będziemy o zbliżających się wydarzeniach i projektach.