Data publikacji w serwisie:

Wymiana studencka do Appalachian State University, Boone, NC, USA

Ogłaszamy nabór na wyjazd w ramach wymiany studenckiej na uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, Appalachian State University w Boone (Karolina Północna).

Wymagane dokumenty: zgodnie z informacją dostępną tu

Forma dokumentów: komplet w postaci skanów proszę przesłać na marta.dajczak@amu.edu.pl

Termin przesyłania dokumentów: 6 lutego 2022, godz. 23:59 (nie ma możliwości przedłużenia tego terminu)

Informacje dodatkowe:

- na wymianę mogą wyjechać 2 osoby

- wymiana dotyczy semestru zimowego r.akad. 2022/23

- na wymianę nie jest przyznawane stypendium

- nominowani studenci UAM są zwolnieni z czesnego w Appalachian State University

- na podstawie oceny wniosków (zgodnie z procedurą) ustalana jest lista rankingowa kandydatów, nominowane zostaną dwie osoby znajdujące się na dwóch najwyższych miejscach w rankingu. W przypadku takiego samego wyniku kandydatów o miejscu na liście rankingowej decyduje ocena listu motywacyjnego. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją w rozumieniu KPA.