Chonnam National University & Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)

Umowa wspólna z Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT)

Warunki: bez opłat
Wymiana pracowników i studentów
Wymiana doświadczeń, organizowanie konsultacji oraz wizyty i wykłady
Umożliwienie młodym pracownikom nauki udziału w konferencjach i sympozjach i prowadzenia badań
Wymiana publikacji i materiałów naukowych

Strona Uniwersytetu