Handong Global University

Warunki: bez opłat
Wymiana pracowników i studentów
Wymiana doświadczeń, organizowanie konsultacji oraz wizyty i wykłady
Umożliwienie młodym pracownikom nauki udziału w konferencjach i sympozjach i prowadzenia badań
Wymiana publikacji i materiałów naukowych.

Strona Uniwersytetu

Broszura  HGU

HGU1

HGU2

Handong Global University3 Handong Global University4

Handong Global University5