• XX Dni Turystyki

  20-21 marca 2023 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

 • Konkurs recytatorski wierszy Wisławy Szymborskiej
 • #jestemzUAM: Violetta Rymszewicz

  Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, psycholog pracy, psychometra

 • Dr Dorota Łuczak

  O technikach udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnościami wzroku

Najważniejsze wiadomości

Uniwersytet

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają.
 • 345kierunków i specjalności
 • 3najlepszy uniwersytet w Polsce
 • 100ponadstuletnia tradycja

Badania naukowe

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju - uczelnia badawcza. Na UAM badania prowadzone są w kilkudziesięciu dyscyplinach naukowych. W zespołach międzynarodowych i krajowych realizowanych jest obecnie 613 projektów badawczych,na które pozyskano środki w wysokości 300 mln złotych. Rezultaty badań opublikowane zostały w 8 034 artykułach i monografiach w prestiżowych ogólnopolskich i światowych czasopismach oraz podczas 300 zorganizowanych na UAM międzynarodowych i krajowych konferencjach i sesjach naukowych.
 • 613krajowych i międzynarodowych projektów
 • 300mln zł na badania
 • 8034naukowych publikacji rocznie
 • 2860miejsc w akademikach
 • 130kierunków studiów
 • 50studiów podyplomowych

Studiuj na UAM!

Na UAM studiuje ponad 29 000 osób. Dołącz do nich! Odwiedź nasz Blog. Zobacz serwis dla Kandydatów. Uniwersytet oferuje również studia podyplomowe i kształcenie na poziomie doktorskim. Sprawdź serwis dla studentów.Dowiedz się więcej o życiu studenckim na UAM. Wykorzystaj wszystkie możliwości, które dostajesz dzięki studiowaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współpraca

Na UAM studiuje ponad 29 tysięcy osób, a ponad 5 tysięcy pracuje. Współpracujemy z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie.Jeśli chciałbyś dołączyć do nas, zobacz aktualne oferty pracy, a także ogłoszone zamówienia publiczne.
 • 0,7mld zł budżetu
 • 3006nauczycieli akademickich
 • 240uczelni partnerskich
 • IEP-evaluated-logo600.png
 • logo-hr.png
 • Logo-Small-size@4x.png