Zasady oceny śródokresowej w szkołach doktorskich

Zasady przeprowadzenia oceny śródokresowej w szkołach doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Principles for conducting mid-term evaluation in doctoral schools at Adam Mickiewicz University, Poznań

Kryteria oceny śródokresowej doktoranta w Szkole Nauk Humanistycznych 

CRITERIA FOR THE MID-TERM EVALUATION OF A DOCTORAL STUDENT IN THE SCHOOL OF HUMANITIES

Kryteria oceny śródokresowej doktoranta w Szkole Nauk Społecznych

CRITERIA FOR THE MID-TERM EVALUATION OF A DOCTORAL STUDENT IN THE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Kryteria oceny śródokresowej doktoranta w Szkole Nauk o Języki i Literaturze

CRITERIA FOR THE MID-TERM EVALUATION OF A DOCTORAL STUDENT IN THE SCHOOL OF LANGUAGES AND LITERATURES

Kryteria oceny śródokresowej doktoranta w Szkole Nauk Ścisłych

CRITERIA FOR THE MID-TERM EVALUATION OF A DOCTORAL STUDENT IN THE SCHOOL OF EXACT SCIENCES

Kryteria oceny śródokresowej doktoranta w Szkole Nauk Przyrodniczych

CRITERIA FOR THE MID-TERM EVALUATION OF A DOCTORAL STUDENT IN THE SCHOOL OF NATURAL SCIENCES