Stypendia doktoranckie

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zarządzenia zmieniające KRYTERIA w poszczególnych jednostkach:

 • Zarządzenie nr 140/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Biologii
 • Zarządzenie nr 442/2014/2015 UAM z dnia 30 września 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM - Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Zarządzenie nr 491/2015/2016 UAM z dnia 3 marca 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM - Wydział Chemii
 • Zarządzenie nr 546/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM  - Wydział Neofilologii
 • Zarządzenie nr 107/2016/2017 Rektora UAM z dnia 5 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Zarządzenie nr 111/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji
 • Zarządzenie nr 113/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Filozofii
 • Zarządzenie nr 138/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM - Instytut Psychologii
 • Zarządzenie nr 139/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 386/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny

Zarządzenie nr 386/2014/2015 Rektora UAM z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w UAM

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

Zarządzenia zmieniające KRYTERIA w poszczególnych jednostkach:

 • Zarządzenie nr 441/2014/2015 Rektora UAM z dnia 30 września 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM - Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Zarządzenie nr 443/2014/2015 Rektora UAM z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM - Wydział Anglistyki
 • Zarządzenie nr 547/2015/2016 Rektora UAM z dnia 1 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM - Wydział Neofilologii
 • Zarządzenie nr 548/2015/2016 Rektora UAM z dnia 2 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM - Wydział Chemii
 • Zarządzenie nr 549/2015/2016 Rektora UAM z dnia 10 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM - Wydział Fizyki
 • Zarządzenie nr 45/2016/2017 Rektora UAM z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UAM - Instytut Psychologii
 • Zarządzenie nr 108/2016/2017 Rektora UAM z dnia 5 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Zarządzenie nr 112/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji
 • Zarządzenie nr 114/2016/2017 Rektora UAM z dnia 12 lipca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Instytut Filozofii
 • Zarządzenie nr 141/2016/2017 Rektora UAM z dnia 28 września 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 385/2014/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Biologii

Zarządzenie nr 385/2014/2015 Rektora UAM z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

.