Busan University of Foreign Studies

Wymiana pracowników i studentów bez określenia limitów. Warunki: bez opłat
Studenci uczestniczący w wymianie powinni mieć ukończony co najmniej rok studiów (licencjackich bądź magisterskich) na swojej rodzimej uczelni
Limit: do 5 studentów rocznie.

Strona Uniwersytetu

Informacja o wymianie w  BUFS

BUFS1

BUFS2

BUFS3