dr Witold Szczuciński

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • sedymentologia;
  • zmiany środowiska i klimatu;
  • geochemia;
  • katastrofy naturalne;
  • geologia morza;
  • tsunami;
  • badania polarne.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Interdyscyplinarne badania współczesnych procesów geologicznych, ich zapisu w osadach oraz ich skutków, szczególnie w kontekście zagrożeń naturalnych (fale tsunami, powodzie, impakty meteorytowe). Badania na lądzie i na morzu w różnych strefach klimatycznych. Główne obszary badań to Arktyka (Spitsbergen, Grenlandia), Azja (Morze Południowochińskie, wybrzeże i szelf kontynentalny Morza Andamańskiego, wybrzeża Japonii), ponadto Bałtyk, Wielkopolska i Tatry.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-szczucinski-rozszyfrowac-tajemnice-osadow