prof. Józef Górski

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • hydrogeologia;
  • hydrogeochemia;
  • monitoring i ochrona wód podziemnych i powierzchniowych;
  • antropogeniczne zagrożenia jakości wód podziemnych i powierzchniowych;
  • rekultywacja terenów zdegradowanych;
  • infiltracyjne ujęcia wód;
  • geotermia.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętych zagadnień hydrogeologii i ochrony wód, a w tych ramach m.in. takich problemów jak: jakość wód podziemnych, związki wód podziemnych i powierzchniowych, monitoring wód, uzdatnianie wód podziemnych w warstwie wodonośnej, strefy ochronne ujęć wód podziemnych, wykorzystanie energii geotermalnej, rekultywacje wód i gruntów.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-jozef-gorski-twarda-woda-zdrowia-doda

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-jozef-gorski-czas-na-mala-retencje