Prof. Mariusz Lamentowicz

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • antropocen;
  • ekologia mokradeł;
  • torfowiska;
  • węgiel;
  • ameby skorupkowe;
  • ochrona przyrody;
  • zmiany klimatu współcześnie i w przeszłości.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zainteresowania badawcze ML koncentrują się wokół wpływu zmian klimatu na mokradła, a szczególnie torfowiska w kontekście globalnego ocieplenia akumulacji węgla oraz zmian różnorodności biotycznej współcześnie oraz w ostatnich 10 000 lat. ML realizuje eksperymenty zmian globalnych oraz rekonstruuje zmiany środowiska z wykorzystaniem metod geologicznych.

Naukowiec w Życiu Uniwersyteckim:

https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-mariusz-lamentowicz-torfowiska-sa-potrzebne

https://uniwersyteckie.pl/nauka/uamowi-20-prof-mariusz-lamentowicz