prof. Zbigniew Zwoliński

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Obszary zainteresowań badawczych:

  • geografia fizyczna;
  • geomorfologia;
  • geoekologia;
  • geoinformacja;
  • systemy informacji geograficznej;
  • INSPIRE;
  • obszary polarne;
  • tropiki;
  • pustynie;
  • geomorfologiczne zjawiska ekstremalne.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zasadniczym przedmiotem moich zainteresowań są transdyscyplinarne badania współczesnych procesów geoekologicznych w warunkach zmian glokalnych, głównie zmian klimatu, nasilających się zjawisk ekstremalnych i narastającej antropopresji w różnych strefach morfoklimatycznych: Spitsbergen, Polska, Amazonia, Australia i Oceania, Antarktyka.