Szkoła Nauk Humanistycznych

W skład Szkoły Nauk Humanistycznych wchodzą następujące wydziały:

  • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa z radą naukową dyscypliny nauki o kulturze i religii,
  • Wydział Archeologii z radą naukową dyscypliny archeologia,
  • Wydział Filozoficzny z radą naukową dyscypliny filozofia,
  • Wydział Historii z radą naukową dyscypliny historia,
  • Wydział Nauk o Sztuce z radą naukową dyscypliny nauki o sztuce,
  • Wydział Teologiczny z radą naukową dyscypliny nauki teologiczne.

Szkołą Nauk Humanistycznych kieruje Prorektor prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski.