Szkoła Nauk o Języku i Literaturze

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze  jest jednostką organizacyjną powołaną do zapewniania jak najlepszych warunków prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej oraz  kształcenia kadry naukowej.

W ramach Szkoły funkcjonują następujące wydziały:

  • Wydział Anglistyki
  • Wydział Etnolingwistyki
  • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
  • Wydział Neofilologii

Szkołą Nauk o Języku i Literaturze kieruje Prorektorka prof. dr hab.Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Ciałem kolegialnym Szkoły jest Rada Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

Zadania związane z kształceniem koordynuje Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

Przejdź na stronę Szkoły Nauk o Języku i Literaturze