Szkoła Nauk Społecznych

W skład Szkoły Nauk Społecznych wchodzą następujące wydziały:

  • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej z radą naukową dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa z radą naukową dyscyplin nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie,
  • Wydział Prawa i Administracji z radą naukową dyscypliny nauki prawne,
  • Wydział Psychologii i Kognitywistyki z radą naukową dyscyplinypsychologia,
  • Wydział Socjologii z radą naukową dyscypliny nauki socjologiczne,
  • Wydział Studiów Edukacyjnych z radą naukową dyscypliny pedagogika.

Prorektorem kierującym Szkołą Nauk Społecznych jest prof. dr hab. Zbyszko Melosik