Szkoła Nauk Ścisłych

W skład Szkoły Nauk Ścisłych wchodzą następujące wydziały:

  • Wydział Chemii z radą naukową dyscypliny nauki chemiczne,
  • Wydział Fizyki z radą naukową dyscyplin nauki fizyczne i astronomia,
  • Wydział Matematyki i Informatyki z radą naukową dyscyplin matematyka i informatyka.

Prorektorem kierującym Szkołą Nauk Ścisłych jest prof. dr hab. Michał Banaszak.

Przejdź na stronę Szkoły Nauk Ścisłych