Serwis www

Dbamy o stronę ogólnouniwersytecką, na której znajdują się najważniejsze informacje dla społeczności uniwersyteckiej oraz gości zainteresowanych funkcjonowaniem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zachęcamy do współpracy koordynatorów ds. promocji na wydziałach. Informacje o organizowanych wydarzeniach oraz aktualności dla studentów i kandydatów na studia  można kierować na dedykowany adres portal@amu.edu.pl.

Przypominamy, że adres portal@amu.edu.pl jest przeznaczony do przesyłania informacji do zamieszczania w całym serwisie amu.edu.pl. Przesyłanie materiałów na ten adres jest gwarancją szybkiej publikacji.