Popularyzacja nauki

Organizujemy i koordynujemy wydarzenia, podczas których można wziąć udział w ciekawych wykładach, warsztatach i odwiedzić wydziały oraz inne jednostki UAM.

  • Noc Naukowców

    Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Noc pełna niezapomnianych wrażeń!

.

.

.

  • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

    To akademickie święto popularyzujące naukę i sztukę wśród społeczności Wielkopolski.

.

.

  • Akademia Zrównoważonego Rozwoju

    Cykl popularyzatorskich mini-wykładów naukowców i naukowczyń opowiadających o swoich badaniach.

.

Anna Schmidt-Fiedler