System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to zestaw reguł oraz jednolitych standardów komunikacji wizualnej opartych na logo, logotypie, kolorystyce i typografii.Odwiedź stronę główną SIW...

.