System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to zestaw reguł oraz standardów komunikacji wizualnej, porządkujących sposób prezentowania oznaczeń i kreowania spójnego wizerunku uczelni.Odwiedź stronę internetową SIW...

.