Rankingi

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu klasyfikowany jest w wiodących rankingach akademickich. Najbardziej prestiżowymi i najchętniej śledzonymi zestawieniami są rankingi: Szanghajski, Times Higher Education, QS oraz U.S. News & World Report.

.

 • Ranking Szanghajski

  Uchodzi za najbardziej prestiżowy i najlepiej rozpoznawalny ranking uniwersytecki. Ranking jest publikowany i chroniony prawem autorskim przez Shanghai Ranking Consultancy, niezależną organizację zajmującą się badaniami szkolnictwa wyższego. Każdego roku ARWU tworzy ranking ponad 1800 uniwersytetów,
 • Times Higher Education

  THE World Univeristy Rankings bierze pod uwagę wyniki uczelni badawczych w zakresie nauczania, jakości badań naukowych, transferu wiedzy oraz pozycji międzynarodowej. Ranking opiera się na danych przekazanych przez uczelnie, ankietach oraz danych bibliometrycznych (Scopus).
 • Quacquarelli Symonds

  QS World University Rankings wydawany jest od 2004 roku przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds. W klasyfikacji istotną rolę odgrywają opinie pracodawców, umiędzynarodowienie zarówno kadry naukowej, jak i studentów oraz stosunek liczby wykładowców do liczby studentów.
 • U.S. News & World Report

  Uczelnie sklasyfikowane w rankingu Best Global Universities oceniane są przez pryzmat 13 wskaźników ujętych w 3 nadrzędne kategorie: ankiety o regionalnej i globalnej reputacji, dane bibliometryczne (liczba publikacji, książek, cytowań, współczynniki współpracy międzynarodowej), doskonałość naukowa.

.

.