Szczegółowe kryteria osiągnięć kandydata

Szczegółowe kryteria osiągnięć kandydata zostaną ustalone na 1 posiedzeniach powołanych komisji (po 1 czerwca 2023 r.)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych