dr hab., prof. UAMMarek Nawrocki

Członek Rady Uczelni

Doktor habilitowany nauk matematycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W badaniach naukowych i działalności dydaktycznej specjalizuje się w analizie funkcjonalnej, analizie zespolonej oraz zagadnieniach gromadzenia i analizy danych. Za działalność naukową uzyskał m. in. nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, indywidualną Sekretarza Naukowego PAN, nagrodę Wydziału Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych PAN oraz nagrodę Główną im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W latach 2005-2012, pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, a w okresie 2012-2019 był prorektorem ds. informatyzacji i współpracy z gospodarką. W kadencji 2019-2020 jako prorektor kierował Szkołą Nauk Ścisłych. Był zaangażowany w pozyskanie i kierował licznymi projektami finansowanymi z środków Unii Europejskiej.

Uczestniczył w przygotowaniu i jest członkiem zarządu projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, związanego z uzyskaniem przez UAM status uczelni badawczej w gronie 10 najlepszych uczelni w Polsce. Jest członkiem Rady Uczelni.

Ma duże doświadczenie dydaktyczne, projektowe i wdrożeniowe z zakresu metod programowania, technologii serwerowych, baz i hurtowni danych.