prof. dr hab.Rafał Drozdowski

Członek Rady Uczelni

Ur. 1961, absolwent nauk politycznych (1984) i socjologii (1987). Zatrudniony w UAM od roku 1988. W latach 2003-2019 kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie członek Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. W latach 2008-2016 dyrektor Instytutu Socjologii UAM. Od roku 2009 zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”. Od roku 2011 członek Rady Nadzorującej Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM (UCITT), od roku 2014 członek zespołu ds. programu „Diamentowy Grant” działającego z powołania ministra Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od roku 2016 członek Komitetu Socjologicznego PAN (obecnie zastępca przewodniczącego, członek prezydium). Od roku 2019 członek Rady Uczelni UAM.

Zainteresowania naukowo-badawcze: socjologia codzienności, socjologia wizualna, socjologia nauki, teoria socjologiczna, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego.

Autor lub współautor około 160 publikacji naukowych (w tym 7 monografii książkowych). Opiekun naukowy 9 wypromowanych doktorów.