dr hab., prof. UERemigiusz Napiecek

Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej. Zainteresowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP). Naukowe zainteresowania koncentruje na systemach informacyjnych rachunkowości, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości przedsiębiorstw.

Koordynator Programu CIMA na Uczelni z ramienia UEP. Nadzoruje studia podyplomowe CGMA Finance Leadership Program we współpracy z The Chartered Institute of Management Accountants. Wieloletni wykładowca programu Executive MBA we współpracy z Georgia State University w Atlancie.

Od 2019 Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Autor wielu opracowań naukowych i ekspertyz dla biznesu z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów i parametryzacji systemów informatycznych w obszarze rachunkowości.