dr hab.Paweł Chudziński

Od 1999 roku Prezes Zarządu Aquanet SA. Członek Rady Uczelni UAM pierwszej kadencji. W latach 2007-2018 Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Rzecznego Warty. Były przewodniczący i członek rad nadzorczych między innymi H. Cegielski SA i Fasing SA.

Były wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania oraz współautor książek w tym obszarze. Autor ponad 200 artykułów w prasie branżowej. Od ponad 10 lat uczestnik międzynarodowego projektu benchmarkingowego European Benchmarking Co-operation.