• Kariera na językach w UAM

  Kariera na językach w UAM

  – Kompetencje językowe są jak polisa ubezpieczeniowa. To jest drugi filar sukcesu poza umiejętnościami posługiwania się nową technologią, to zabezpieczenie ścieżki kariery. I przede wszystkim to dwie dobre inwestycje – mówiła Dorota Pisula z Biura Karier Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas Targów Pracy „Kariera na językach”. ...

  22.05.2018
 • Wyróżnienie dla doktorantki UAM w finale FameLab

  Wyróżnienie dla doktorantki UAM w finale FameLab

  Katarzyna Kajukało, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobyła Wyróżnienie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (pokrycie kosztu wyjazdu na wybraną konferencję naukową na terenie Europy) podczas finału konkursu FameLab. 19 maja 2018 r. miało miejsce rozstrzygnięcie tego międzynarodowego konkursu, który zachęca naukowców - naturalnych ...

  21.05.2018
 • Jubileusz prof. Kazimierza Przyszczypkowskiego

  Jubileusz prof. Kazimierza Przyszczypkowskiego

  W dniu 14 maja 2018 roku w Sali Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM odbył się Jubileusz 75-lecia urodzin oraz pięćdziesięciolecia pracy naukowej Pana profesora Kazimierza Przyszczypkowskiego, wybitnego pedagoga, eksperta z zakresu polityki oświatowej i zarządzania oświatą. Byłego Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Prorektora do spraw studenckich UAM. Jubileusz był ...

  15.05.2018
 • Warsztaty Dydaktyczne UAM - podsumowanie

  Warsztaty Dydaktyczne UAM - podsumowanie

  Zakończyła się pierwsza edycja ogólnouniwersyteckiego pilotażowego projektu „Warsztaty Dydaktyczne UAM", organizowanego przez Radę ds. Jakości Kształcenia. Celem projektu jest nie tylko wzajemne samokształcenie w zakresie kompetencji dydaktycznych na poziomie akademickim, ale także nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integracja kadry akademickiej naszej uczelni. Pierwsza edycja inicjatywy zakończyła się sukcesem. Spotkania cieszyły się ...

  15.05.2018
 • BestStudentCamp – warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi!

  BestStudentCamp – warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi!

  W czwartek 10.05 zebrała się Kapituła konkursu BESTStudentGRANT. Tym razem spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych przez laureatów pierwszej edycji konkursu, ale przede wszystkim planom dotyczącym kolejnego elementu programu, czyli BESTStudentCAMP. Będzie to tygodniowe wyjazdowe spotkanie zaplanowane we wrześniu, podczas którego zainteresowani programem studenci pierwszego i drugiego roku, podczas ...

  11.05.2018
 • Teoretyk i historyk filmu z medalem Homini Vere Academico

  Teoretyk i historyk filmu z medalem Homini Vere Academico

  10 maja 2018 r., w Gabinecie Rektora UAM odbyła się uroczystość wręczenia medalu Homini Vere Academico prof. Markowi Hendrykowskiemu. Profesor jest twórcą poznańskiej szkoły filmoznawczej, profesorem zwyczajnym w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM, badaczem historii sztuki i kultury filmowej, medioznawcą, teoretykiem filmu, autorem licznych publikacji z zakresu filmoznawstwa. ...

  10.05.2018
 • 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego – został już tylko rok!

  100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego – został już tylko rok!

  Zegar nad Aulą Uniwersytecką wskazał już 364 dni. Za rok, 7 maja 2019 r. minie 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański. Od roku 1955 uczelnia ta nosi nazwę Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). W latach 1950-1951 ...

  7.05.2018
 • Wielka Majówka UAM 2018

  Wielka Majówka UAM 2018

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza społeczność akademicką oraz wszystkich mieszkańców Poznania i gości na obchody 99 rocznicy założenia Uniwersytetu, w ramach Dekady Jubileuszowej 2009-2019.

  30.04.2018
 • Odnowienie doktoratu prof. Jerzego Strzelczyka

  Odnowienie doktoratu prof. Jerzego Strzelczyka

  W piątek, 27 kwietnia 2018 r., w Sali Lubrańskiego UAM, odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu prof. Jerzego Strzelczyka, byłego prorektora Uniwersytetu, uznanego w Polsce i na świecie mediewisty, specjalizującego się w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum. Prof. Jerzy Strzelczyk uzyskał stopień doktora nauk historycznych ...

  27.04.2018
 • Majówka w Botaniku

  Majówka w Botaniku

  Od 1 do 3 maja Ogród Botaniczny UAM zaprasza na majówkę! W ostatnich latach, Majówka w Botaniku wpisała się w kalendarz poznańskich imprez i cieszy się olbrzymim powodzeniem wśród mieszkańców miasta. Poniżej przedstawiamy program wydarzenia:

  27.04.2018