dr Augustyn Surdyk

Wydział Neofilologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • ludologia (naukowe badanie gier, ang.: ludology, games research, game studies), strategia ludyczna i techniki ludyczne w edukacji (gry, zabawy, symulacje, muzyka, piosenka), zwłaszcza w nauczaniu języków obcych);
  • językoznawstwo stosowane;
  • glottodydaktyka;
  • metodyka nauczania języków obcych;
  • autonomizacja w dydaktyce języka obcego.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

  • gry towarzyskie (planszowe, komputerowe, fabularne ang.: Role-Playing Games, karciane, LARP ang.: Live Action Role-Play);
  • gry edukacyjne (m.in. językowe, komunikacyjne w nauczaniu języków obcych).