dr Michał Rzeszewski

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • cyberprzestrzeń;
  • wirtualne miejsca;
  • geograficzny wymiar internetu;
  • przestrzeń w internetowych mediach społecznościowych;
  • internetowe systemy partycypacji w planowaniu przestrzennym;
  • internetowe systemy informacji geograficznej;
  • zachowania przestrzenne w mieście.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Zajmuje się związkami między cyberprzestrzenią/przestrzenią wirtualną a przestrzenią materialną. Wykorzystuje w badaniach informacje lokalizacyjne pochodzące z mediów społecznościowych takich jak Twitter czy Flickr.