dr Mariusz Szynkiewicz

Wydział Filozoficzny

Obszary zainteresowań badawczych:

  • filozofia informatyki;
  • metodologia nauk;
  • filozofia techniki;
  • etyczne problemy nauk szczegółowych oraz informatyki;
  • dezinformacja i pseudonauka.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Interesuje mnie problematyka z zakresu filozofii informatyki i metodologii nauk szczegółowych oraz kwestie dotyczące wpływu ideologii na rozwój nauki. Zajmuję się też badaniami nad koncepcjami pseudonaukowymi oraz narracjami spiskowymi, ingerującymi w rozwój przyrodoznawstwa. Drugi obszar moich zainteresowań stanowi etyka nauki i techniki ze szczególnym uwzględnieniem etyki informatycznej.