prof. Krzysztof Stachowiak

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Obszary zainteresowań badawczych:

  • geografia ekonomiczna;
  • gospodarka przestrzenna;
  • relacje między globalnością a lokalnością;
  • gospodarka oparta na wiedzy (innowacyjne regiony, klastry, Finlandia);
  • gospodarka kreatywna (rola kultury i branż kreatywnych w rozwoju gospodarczym);
  • miasta kreatywne;
  • ekonomiczne i przestrzenne mechanizmy działania branż kreatywnych (w szczególności branży filmowej);
  • modelowanie i wizualizacja danych geograficznych (systemy informacji przestrzennej).

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje badania dotyczą ekonomicznych i przestrzennych aspektów rozwoju miast i regionów, w szczególności roli wiedzy, nowych technologii i kultury w tym rozwoju.