prof. Alfons Gregori i Gomis

Wydział Neofilologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • krainy katalońskie;
  • język kataloński;
  • kultura, historia i społeczeństwo w Katalonii;
  • literatura katalońska;
  • literatura fantastyczna;
  • tekst i ideologia;
  • współczesna muzyka rozrywkowa;
  • analiza tłumaczenia literackiego.

Krótki opis zainteresowań badawczych:

Moje zainteresowania koncentrują się wokół wszystkich dziedzin związanych z Krainami katalońskimi (Katalonią, Walencją, Balearami, Andorą): społeczeństwem, polityką, kulturą, historią, literaturą. W ramach moich badań szczególną uwagę poświęcam zagadnieniom, które są związane z dialektyką między ideologią a tekstem, a szczególnie z literaturą fantastyczną.