Julia Przybyłowska

Julia Przybyłowska

Przewodnicząca Samorządu Studentów UAM

Od 3 lat związana z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, na którym ukończyła studia I. stopnia, a aktualnie - studentka 1. roku studiów II. stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Samorząd Studentów UAM poznała już przed rozpoczęciem studiów, uczestnicząc w organizowanym wyjeździe adaptacyjnym. Od wolontariatu podczas Studenckiego Forum Jakości, przez działalność w wielu projektach aż po Zarząd Samorządu Studentów UAM i funkcję Przewodniczącej. Prywatnie interesuje się marketingiem społecznym, a przede wszystkim - ludźmi, działając na rzecz społeczności akademickiej i lokalnej.