• Prof. Jan Mangerud. Zdecydowanie Nansen

  Prof. Jan Mangerud. Zdecydowanie Nansen

  Międzynarodowa konferencja PalaeoArc 1 poświęcona badaniom zmian środowiskowych w Arktyce na przestrzeni ostatnich kilkuset tysięcy lat miała miejsce na UAM. Wśród kilkudziesięciorga gości z 11 krajów był słynny geolog i paleoklimatolog Jan Mangerud. Z emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Bergen, autorem ponad 200 prac naukowych o pisanej lodem historii północnej Europy ...

  17.01.2020
 • Koncert Noworoczny UAM na trzy zespoły

  Koncert Noworoczny UAM na trzy zespoły

  Chóralistyka zbliża i to było widać w trakcie noworocznych koncertów chórów UAM. Smyczki zbliżają również, czemu wyraz dał nasz zespół kameralny. W sumie, dużo pozytywnych wrażeń, od tonów spokojnych po karnawałowe. Działo się.

  17.01.2020
 • Noc Biologów 2020

  Noc Biologów 2020

  Noc Biologów 2020 zwróciła uwagę na globalne zmiany środowiska spowodowane niszczycielską działalnością człowieka. - Od tego, czy zahamujemy zmiany klimatyczne, przestaniemy dewastować środowisko, wycinać lasy zależy być albo nie być naszej planety – pokreśliła prof. Magdalena Krzesłowska, jedna z koordynatorek wydarzenia na Wydziale Biologii UAM.

  12.01.2020
 • Perspektywy 2020. Najlepsze szkoły w Wielkopolsce nagrodzone

  Perspektywy 2020. Najlepsze szkoły w Wielkopolsce nagrodzone

  Najlepsze licea i technika wyróżniono podczas Gali Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Choć ranking szkół organizowany przez Fundację Perspektywy został ogłoszony w Warszawie, w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji miała miejsce gala regionalna, która została zorganizowana po raz trzeci. W wydarzeniu uczestniczyły władze UAM, a także przedstawiciele ...

  12.01.2020
 • Prof. Thuat Nguyen Chi. Wietnam potrzebuje Wokulskiego

  Prof. Thuat Nguyen Chi. Wietnam potrzebuje Wokulskiego

  Prof. Thuat Nguyen Chi z Wydziału Neofilologii, ambasador polszczyzny poza granicami kraju często powtarza swoim studentom: - Jako student nie byłem wybitny, pochodzę ze wsi, a jednak przełożyłem „Lalkę”. Talent jest drugorzędny, najważniejsza jest miłość do literatury i pracowitość. Naukowiec i tłumacz rozsławił polską literaturę w Wietnamie.

  12.01.2020
 • Prof. Sławomir Cerbin. Im cieplej tym bardziej świat choruje

  Prof. Sławomir Cerbin. Im cieplej tym bardziej świat choruje

  Przyszłe zmiany klimatu będą miały niekorzystny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów, ale także na interakcje biologiczne, takie jak relacje między gospodarzem a pasożytem. Czy ewolucja pasożytów może wzmocnić efekty globalnego ocieplenia? Na to pytanie odpowiada prof. Sławomir Cerbin z Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii w rozmowie z Jagodą Haloszką.

  12.01.2020
 • Gender research in Science & Technology Studies

  Gender research in Science & Technology Studies

  16 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00 w Collegium Minus, w Aulii XVII odbędzie się wykład prof. Alesii Ann Zuccali, "Gender research in Science & Technology Studies (STS): A Closer Look at Variables" inaugurujący cykl wykładów otwartych prowadzonych przez Szkołę Doktorską Szkoły Nauk Humanistycznych.

  6.01.2020
 • Plantoidy podbiją Marsa

  Plantoidy podbiją Marsa

  Plantoidy czyli roboty inspirowane roślinami odpowiadają na wyzwania przyszłości. Można je wykorzystać do poszukiwania wody, w medycynie, a nawet w eksploracji kosmosu. Niezwykły potencjał roślin dostrzegli również biolodzy z UAM, którzy pracowali nad nowatorskim projektem - Flora robotica polegającym na skonstruowaniu bio-hybrydowej społeczności robotów i żywych roślin.

  4.01.2020
 • PRiWP. Bez korzeni nie ma skrzydeł

  PRiWP. Bez korzeni nie ma skrzydeł

  Dwie godziny spotkania. Godzina czystej rozmowy. W tym czasie jedenaście telefonów od studentów, pracowników, ludzi nauki. Od początku października ponad 50 nowych osób zarejestrowanych do poradni. Terminy to już połowa grudnia. Oblężenie. Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM

  4.01.2020
 • Harcerstwo na uniwersytecie ma już sto lat

  Harcerstwo na uniwersytecie ma już sto lat

  Gdy 7 maja 1919 roku uroczyście zainaugurowano działalność Uniwersytetu, wówczas studia rozpoczęło blisko 1500 osób. Tam, gdzie jest młodzież − tam są i organizacje młodzieżowe. Studenci pochodzili z różnych stron kraju i przenieśli na poznański grunt swoje organizacje. W poznańskim środowisku uniwersyteckim dwie najstarsze z nich to Akademicki Związek Sportowy ...

  4.01.2020