O co chodzi w sprawie Domu Studenckiego „Jowita”?

Dom Akademicki „Jowita” w Poznaniu, zwany też potocznie „Akumulatorami”, należący do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, zlokalizowany na Jeżycach, przy ul. Zwierzynieckiej, został udostępniony studentom w 1964 roku.

Budynek składa się z trzynastu kondygnacji, w tym dwóch podziemnych. Obok budynku znajduje się dwupiętrowe skrzydło, gdzie mieszczą się stołówka i klub studencki „Akumulatory”.

Budynek położony jest w centrum Poznania, obok biurowca Bałtyk, Concordii, czy hotelu Sheraton.

Pierwsze ekspertyzy techniczne, wskazujące na konieczność wykonania remontu pomieszczeń akademika pojawiły się w roku 2003, a dziesięć lat później w przestrzeni publicznej pojawiły się pierwsze informacje o ewentualnej sprzedaży obiektu, jednak nie wcześniej, niż po wybudowaniu akademików na Kampusie Morasko.

W następnych latach powstały kolejne opracowania techniczne i ekspertyzy wskazujące na konieczność przebudowy budynku oraz dostosowania go do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, norm bezpieczeństwa oraz naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych.

W marcu 2023 roku Rada Uczelni UAM pozytywnie zaopiniowała uruchomienie procesu sprzedaży Domu Studenckiego „Jowita”. Główną przyczyną takiej decyzji był fakt, iż szacowany koszt gruntownego remontu mógłby wynieść nawet 100 milionów złotych.

W kwietniu 2023 roku odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu z mieszkańcami Domu Studenckiego, w trakcie którego poinformowano o kolejnych krokach oraz o zamknięciu akademika wraz z początkiem następnego roku akademickiego. Zajmująca łącznie 1,5 najniższych kondygnacji budynku, oferująca łącznie 36 pokoi część hotelowa, również podlegała wyłączeniu z użytkowania, co ostatecznie nastąpiło z końcem roku.

2 kwietnia 2023 roku Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska opublikowała oświadczenie, w którym szczegółowo wyjaśniła, dlaczego Władze Uczelni nie mogą przychylić się do otrzymanej prośby o dalsze funkcjonowanie akademika. Jak podkreśliła prof. Bogumiła Kaniewska: “Stan techniczny budynku popularnych „Akumulatorów” budzi zastrzeżenia już od kilku lat – z decyzją o wyłączeniu go z użytku czekaliśmy jednak do czasu ukończenia domu studenckiego na Morasku.”

21 czerwca 2023 roku w akademiku odbyła się konferencja prasowa “UAM odpowiada studentom” z udziałem Rektora UAM, Prorektora ds. Studenckich i kształcenia oraz Kanclerza.

Pani Rektor odniosła się do listu dotyczącego sytuacji materialnej studentów złożonego tydzień wcześniej w Rektoracie. Autorzy listu otrzymali odpowiedź 26 czerwca, po kolejnym posiedzeniu Senatu UAM.

Na spotkaniu przedstawiono prezentację odpowiadającą na wątpliwości studentów. Profesor Kaniewska zapowiedziała również złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyznanie środków na remont Domu Studenckiego.

1 grudnia opublikowane zostało Zarządzenie Rektora UAM w sprawie zamknięcia budynku.

8 grudnia rozpoczęła się okupacja jednej z sal akademika, której organizatorami byli: Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa, OZZ Inicjatywa Pracownicza oraz Rozbrat.

W grupie okupujących, oprócz byłych i obecnych studentów UAM, pojawiło się sporo osób z innych miast, m.in. Torunia i Warszawy.

Protestujący domagali się „przywrócenia DS Jowita do funkcji akademika po jego uprzednim remoncie” oraz „uchwalenia planu powiększenia zasobu mieszkaniowego UAM”, a także  „otwarcia na UAM tanich, publicznych stołówek oraz zwiększenia zasobu pokoi socjalnych na wydziałach.”

Od początku protestu przedstawiciele władz Uczelni, w tym Kanclerz UAM dr Marcin Wysocki, byli obecni w budynku akademika.

Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska, 11 grudnia, tuż po powrocie z zagranicznej delegacji, zaprosiła przedstawicieli mediów, aby przedstawić sytuację wokół Domu Studenckiego.

Rektor zaprosiła na rozmowy delegację protestujących, jednak nikt się nie pojawił.

13 grudnia prof. Bogumiła Kaniewska udała się ze współpracownikami do osób okupujących akademik. Do rozmów, na które liczyła, nie doszło. Po spotkaniu z okupującymi, w Gabinecie Rektora odbył się briefing prasowy.

14 grudnia na  Uniwersytet przyjechał Minister Nauki pan Dariusz Wieczorek, z którym Rektor od kilku dni była w kontakcie w sprawie złożonych przez UAM wniosków o dofinansowanie remontu Domu Studenckiego.

Minister spotkał się z prof. Bogumiłą Kaniewską, a następnie z osobami okupującymi akademik. Minister przedstawił propozycję rozwiązania problemu: - „Uzgodniliśmy, że uczelnia wystąpi do Ministerstwa jeszcze w tym roku i dostanie pieniądze na projekt techniczny, aby można było natychmiast wystąpić po przygotowaniu projektu o pozwolenie na budowę”.

16 grudnia Rektor opublikowała odpowiedź na „List otwarty z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie zagospodarowania sal konferencyjnych w DS Jowita na samorządną przestrzeń naukowo-kulturalną”, podkreślając, że postulat zachowania przestrzeni sal konferencyjnych w DS Jowita „jako oddolnego centrum społeczno-kulturowego” może zostać spełniony dopiero po zakończeniu modernizacji budynku.

Dzięki determinacji Władz Uczelni już w dniu 29 grudnia Uniwersytet  otrzymał środki na organizację konkursu architektonicznego na modernizację i przebudowę Domu Studenckiego "Jowita". Tego samego dnia Rektor UAM poinformowała o powołaniu Zespołu, który przeprowadzi procedurę konkursową.

O dalszych wydarzeniach w sprawie będziemy informować na bieżąco.

Poniżej szczegółowe materiały.

2003 r.

Pierwsze ekspertyzy techniczne wskazują na konieczność wykonania remontu pomieszczeń DS Jowita.

2010 r.

Wykonana analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego ukazuje konieczność remontu licznych elementów budynku i dokonania szerokiej inwestycji.

2013 r.

Pojawiają się pierwsze doniesienia dot. potencjalnego sprzedania obiektu (m.in. „Głos Wielkopolski”, 26 marca 2013 r., „Poznań: UAM sprzedaje Jowitę przy Kaponierze i inne kultowe nieruchomości”).

W związku z doniesieniami medialnymi o sprzedaży DS Jowita TVN24 publikuje artykuł na temat budynku pt. „Grał tu Tey, śpiewała Magda Umer, piło się więcej niż na Ukrainie”.

2014 r.

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące stanu technicznego zaleca wyłączenie z użytkowania części budynku.

6 sierpnia, w artykule „Wydział Historyczny UAM opuści centrum. Kolejny będzie DS Jowita” portal epoznan.pl, po uzyskaniu informacji od rzeczniczki prasowej informuje, że nieco dłużej studenci będą obecni w domu studenckim Jowita w centrum Poznania. Stąd wyprowadzą się dopiero w chwili ukończenia nowych akademików na terenie Kampusu Morasko.

Zobacz więcej:
https://epoznan.pl/news-news-51218-wydzial_historyczny_uam_opusci_centrum_kolejny_bedzie_ds_jowita

2015 r.

Opinia techniczna wskazuje konieczność przebudowy konstrukcji budynku w związku ze zmianą norm obowiązujących w momencie jego wznoszenia, w tym zmiana wartości obciążeń klimatycznych oraz wartości współczynników obciążeń.

2017 r.

Czerwiec

Kolejna ekspertyza przedstawia konieczność przebudowy budynku oraz dostosowania go do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, norm bezpieczeństwa, naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, termomodernizacji i wymiany instalacji.

Grudzień

Potencjalna sprzedaż DS Jowita rozważana jest w związku ze złożeniem dokumentu „Wniosek/program inwestycyjny – Budowa Domu Studenckiego Poznań Morasko”, mającego na celu dofinansowanie inwestycji.

2018 r.

Kolejne doniesienia medialne informują o potencjalnej sprzedaży nieruchomości:

  • „Głos Wielkopolski”, 29 stycznia 2018 r., „Poznań: Dom studencki Jowita będzie wyburzony?”,
  • „Gazeta Wyborcza”, 31 stycznia 2018 r., „Akademik Jowita zostanie zburzony? UAM planuje jego sprzedaż”,
  • „Gazeta Wyborcza”, 3 lutego 2018 r., „Czy koniecznie trzeba burzyć Jowitę? Mam nadzieję, że nie”.

Na polecenie rektora dokonuje się analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego. Dalsza eksploatacja budynku jest możliwa, jednak pod określonymi warunkami i po wykonaniu ekspertyzy technicznej.

2019 r.

Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej wskazuje na konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu budynku.

2020 r.

Ustalenia dotyczące rozważenia sprzedaży DS Jowita oraz budowy domów akademickich na Morasku znajdują odzwierciedlenie w „Planie inwestycyjnym UAM na lata 2020-2024”.

2021 r.

Lipiec

Opracowana została „Ekspertyza możliwości remontu/przebudowy zespołu domu studenckiego Jowita”, która ukazuje problemy związane z potencjalnymi rozwiązaniami.

2022 r.

21 stycznia 2022 roku Rada Uczelni UAM rekomenduje opracowanie studium wykonalności dotyczące dalszego wykorzystania nieruchomości, rozważając remont budynku, sprzedaż części lub całości budynku, a także zamianę na inną nieruchomość.

2023 r.

Marzec

Rada Uczelni UAM pozytywnie opiniuje uruchomienie procesu sprzedaży nieruchomości zabudowanych kompleksem Domu Studenckiego Jowita.

11 marca Społeczność Mieszkańców Domu Studenckiego Jowita składa petycję w sprawie pozostawienia DS. Jowita otwartego w kolejnych latach akademickich dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentów przyjeżdżających w ramach programów międzyuczelnianych wymian studenckich oraz gości hotelowych.

https://bip.amu.edu.pl/petycje/petycja-spolecznosci-mieszkancow-ds-jowita

Kwiecień

Spotkanie władz rektorskich i kanclerskich UAM z mieszkańcami DS Jowita, podczas których informują o proponowanym sposobie postępowania oraz o zamknięciu akademika wraz z początkiem następnego roku akademickiego.

Czytaj więcej

Zapoznaj się z Oświadczeniem JM Rektor UAM

Czerwiec

W DS Jowita odbyła się konferencja prasowa "UAM odpowiada studentom"
Zobacz więcej:
https://uniwersyteckie.pl/nauka/konferencja-prasowa-uam-odpowiada-studentom
Dziennikarzom rozdano wówczas specjalny dodatek do Życia Uniwersyteckiego traktujący o faktach dot. DS Jowita:
https://uniwersyteckie.pl/sites/default/files/archiwum-ZU/pdf/ZU%2007-08%20lipiec-sierpien%202023%20dodatek2.pdf

Listopad

Podczas spotkania Q&A w dniu 6 listopada Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska omówiła sprawę dot. DS Jowita.

Zobacz więcej:
https://www.youtube.com/watch?v=4w9rYS4JfU8&t=116s

Grudzień

1 grudnia opublikowane zostało Zarządzenie JMR w sprawie zamknięcia budynku:
https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0028/497170/ZR-399-2023-2024.pdf

W związku z zajęciem DS Jowita, w dniu 8 grudnia oraz w weekend (9 i 10 grudnia) z okupującymi spotykał się Kanclerz - czytaj więcej.

11 grudnia odbyła się konferencja prasowa, w której władze UAM odniosły się do sytuacji.

Konferencja prasowa z władzami UAM (11.12.2023)

13 grudnia 2023 r. Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska udała się ze współpracownikami do osób okupujących budynek w DS Jowita. Do rozmów, na które liczyła, nie doszło. Po spotkaniu z okupującymi, w Gabinecie Rektora odbył się briefing prasowy.

Konferencja prasowa z władzami UAM (13.12.2023)

Czytaj więcej

Oświadczenie Rektorki, Oświadczenie Kanclerza

Władze wydały oświadczenia w związku z sytuacją w DS Jowita. Można się z nimi zapoznać tutaj.

14 grudnia 2023 r.

Stanowiska różnych stron w sprawie DS Jowita

W tym dniu zaczęły napływać stanowiska, oświadczenia i listy otwarte odnoszące się do sytuacji w DS Jowita:

Organizacje studenckie - zobacz więcej

Organizacje związkowe - zobacz więcej

Władze UAM poprzednich kadencji - zobacz więcej

Wydziały UAM - zobacz więcej

Będą środki na modernizację Jowity

Minister Nauki, Dariusz Wieczorek, odwiedził 14 grudnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkał się z Rektorką UAM prof. Bogumiłą Kaniewską, a następnie z osobami okupującymi DS Jowita. Minister przedstawił następujące rozwiązanie problemu akademika: - Uzgodniliśmy, że uczelnia wystąpi do Ministerstwa jeszcze w tym roku i dostanie pieniądze na projekt techniczny, aby można było natychmiast wystąpić po przygotowaniu projektu o pozwolenie na budowę.

Czytaj więcej

Śledź aktualności dot. "Jowity"