Wydział Anglistyki

Jest to jedyny w Polsce Wydział Anglistyki. W toku działalności nawiązał współpracę z licznymi uniwersytetami i instytucjami naukowymi w Europie i na świecie: m. in. University of Florida, University of Kansas, Michigan State University, University of London, Uniwersytet Helsiński czy Uniwersytet Wiedeński.

Wydział oferuje takie kierunki studiów, jak: filologia angielska, niderlandzka i angielsko-chińska; English Studies: Literature and Culture oraz English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies. Wydział Anglistyki proponuje studentom bogaty wybór specjalizacji licencjackich, np. ogólnoakademicką, nauczycielską, celtycką, tłumaczeniową, południowoafrykańską czy teatrologiczną. Specjalizacje w ramach studiów drugiego stopnia to: literatura i kultura amerykańska; kognitywne językoznawstwo stosowane; język i komunikacja w mediach i polityce; tłumaczenie pisemne; tłumaczenie konferencyjne; Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język; Australia i Nowa Zelandia; specjalności: celtycka, niderlandzka i teatrologiczna oraz moduł dodatkowy – kształcenie nauczycieli.

Siedziba Wydziału Anglistyki mieści się w Kolegium Heliodora Święcickiego - ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań.

Wydział Anglistyki wchodzi w skład szkoły dziedzinowej - Szkoły Nauk o Języku i Literaturze z radą naukową dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Przejdź na stronę Wydziału Anglistyki UAM.

Podnieś kwalifikacje na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Anglistyki UAM.

Przeczytaj, co oferuje Wydział Anglistyki UAM