Collegium Polonicum

Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną jednostką naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Kierunki prowadzonych tu studiów mają międzynarodowy charakter, a ich absolwenci otrzymują polski i niemiecki dyplom.

Unikatowe położenie na polsko-niemieckiej granicy tworzy niepowtarzalną międzynarodową atmosferę i zapewnia bogate życie kulturalne. Niezbędne doświadczenie zawodowe studenci zdobywają podczas praktyk w organizacjach pozarządowych. Około 25% studentów to obcokrajowcy. Wybierając studia w Słubicach można zamieszkać na Osiedlu Studenckim, gdzie oprócz komfortowych akademików znajdują się poczta, sklep, siłownia oraz boisko do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.

Siedziba Collegium Polonicum znajduje się przy ul. ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

Przejdź na stronę Collegium Polonicum.

Zobacz, jak studiuje się w Collegium Polonicum w Słubicach

European New School of Digital Studies (ENS)

European New School of Digital Studies (ENS) to wspólny innowacyjny projekt Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Siedziba tej anglojęzycznej inicjatywy znajduje się w Collegium Polonicum (CP) w Słubicach na polsko-niemieckiej granicy.

Celem ENS jest stworzenie nowego obszaru w badaniach naukowych i dydaktyce dotyczącego transformacji cyfrowej. Projekty naukowe oraz programy studiów prowadzone są transdyscyplinarnie, łącząc ekonomię, socjologię, prawo oraz nauki techniczne i informatyczne.

W semestrze zimowym 2020/21 naukę rozpoczną pierwsi studenci i pierwsze studentki kierunku Master of Digital Entrepreneurship (MoDE). W programie studiów dużą rolę odgrywają projekty, w których studenci będą aktywnie uczestniczyć oraz samodzielnie je kształtować. Studenci i studentki w ramach studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin. Pozwoli im to analizować cyfrową transformację społeczeństwa europejskiego z perspektywy naukowej oraz w przyszłości prowadzić własną działalność komercyjną lub non-profit. Absolwenci i absolwentki MoDE także będą mieli możliwość objęcia stanowisk kierowniczych w instytucjach politycznych, międzynarodowych firmach lub organizacjach pozarządowych.

Planowane jest poszerzenie oferty studiów o kierunek I stopnia Bachelor of Digital Studies oraz kolejny program II stopnia Master of Science, Technology and Society, a także utworzenie studiów podyplomowych.

Poza tym w planach jest utworzenie programu studiów doktoranckich oraz programu  Fellowship dla naukowców i naukowczyń post-doc.

Zapraszamy na stronę European New School of Digital Studies!

Chcesz kształtować cyfrową Europę?

Więcej o programie Master of Digital Entrepreneurship na naszej stronie!