Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie to filia UAM, która mieści się w nowoczesnym i znakomicie wyposażonym kampusie.

Pracownicy Instytutu zajmują się badaniami oraz kształceniem w obszarze kultury, komunikacji i zarządzania, a zajęcia są prowadzone przez doskonałych teoretyków oraz praktyków ze świata nauki, kultury, mediów i biznesu.

Doskonałe przygotowanie kadry dydaktycznej pozwala na realizację interdyscyplinarnego modelu kształcenia o profilu teoretycznym i praktycznym. Dzięki temu studenci mają możliwość nie tylko uczestniczenia w różnego typu inicjatywach kulturalnych i projektach badawczych, ale też są włączeni w ich organizację.

Przejdź na stronę Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie.

Zobacz, jak studiuje się w Instytucie Kultury Europejskiej