Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych kształci studentów na dwóch kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, w ramach ponad 30 specjalności. W skład wydziału wchodzą 24 zakłady i pięć pracowni, w których zatrudnieni są znakomici badacze. Na jakość kształcenia wpływają także wykłady gościnne wielu naukowców i specjalistów z innych uczelni w Polsce i z zagranicy.

W jednostce działa Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario” oraz kilkanaście kół naukowych. W ostatnich latach Wydział zdobywał pierwsze miejsca w rankingu „Perspektywy” jako najlepszy wydział kształcący w zakresie pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej.

Siedziba WSE znajduje się na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

WSE wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Społecznych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny pedagogika.

Przejdź na stronę Wydziału Studiów Edukacyjnych.

Zwiększ zakres swoich kompetencji biorąc udział w studiach podyplomowych przygotowanych przez WSE.

Dowiedz się jak studiuje się na Wydziale Studiów Edukacyjnych