Wydział Filozoficzny

Wydział Filozoficzny powstał w 2019 r. na bazie Instytutu Filozofii, który wchodził w skład Wydziału Nauk Społecznych. Problematyka badawcza podejmowana przez pracowników wydziału obejmuje bardzo rozległy i zróżnicowany obszar dociekań filozoficznych i metodologicznych. Wydział prowadzi też zakrojoną na szeroką skalę współpracę z zagranicą oraz działalność redakcyjną i wydawniczą o charakterze międzynarodowym i krajowym.

Wydział Filozoficzny oferuje studia I i II stopnia na kierunku filozofia ze specjalnościami: etyka, komunikacja społeczna, życie społeczne i zarządzanie wiedzą. Na wydziale funkcjonuje także Rada Samorządu Studentów oraz Koło Studentów Filozofii.

Siedziba Wydziału znajduje się na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań.

Przejdź do strony Wydziału Filozoficznego.

Podnieś swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Filozoficzny.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Filozoficznym