Wydział Archeologii

Na Wydziale Archeologii można studiować na kierunku archeologia. Jest to kierunek studiów z tradycjami, obecny w kanonie kształcenia od początków uniwersytetu, tworzony przez wybitne postaci tej dyscypliny. Archeologię obecnie studiuje się na poziomie licencjackim (3-letnie studia I stopnia) i magisterskim (2-letnie studia II stopnia), a zdobywanie wiedzy kontynuować można również na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Wydział Archeologii UAM oferuje studia, pozwalające na wybór szerokiego wachlarza specjalizacji, obejmujący problematykę taką jak:

  • Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna,
  • Archeologia Orientalna i antyczna,
  • Dziedzictwo Archeologiczne.

W trakcie studiów archeologicznych w Poznaniu można zdobywać również dodatkowe kwalifikacje, dające większe szanse na rynku pracy, a także podejmować kursy uzupełniające oraz roczne lub semestralne studia w Polsce i za granicą, w ramach umów krajowych i międzynarodowych oraz programów edukacyjno-stypendialnych (m.in. 'Erasmus’, ’Most', tzw. szkoły letnie). Program studiów wzbogacony jest także o praktyki wykopaliskowe i objazdy naukowe.

Siedziba Wydziału Archeologii znajduje się na Kampusie Morasko, Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań.

Wydział Archeologii wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Humanistycznych.

Odwiedź stronę Wydziału Archeologii.

Zobacz, co oferuje Wydział Archeologii