Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prowadzi studia na pięciu kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie państwem – trzy ostatnie wyróżnione zostały tytułem „Studia z przyszłością”. Niektóre kierunki prowadzone są także w języku angielskim.

Siedzibą WNPiD jest nowoczesny budynek na Kampusie Morasko, ze studiem radiowym i telewizyjnym, pracowniami komputerowymi, świetnie wyposażonymi salami multimedialnymi i unikatową w skali kraju wypożyczalnią sprzętu multimedialnego. Na WNPiD działa sześć redakcji mediów studenckich: od drukowanych czasopism i portali internetowych, po radio i telewizyjne programy informacyjne. Na wydziale co roku odbywa się projekt stażowy „Brains Attack!” oraz turnieje debat, z cieszącymi się dużym prestiżem Mistrzostwami Polski Debat Oksfordzkich.

Siedziba Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa znajduje się na Kampusie Morasko, Uniwersytetu Poznańskiego 5, 61-614 Poznań.

WNPiD wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Społecznych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscyplin nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz nauki o bezpieczeństwie.

Przejdź na stronę Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Podnieś swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oferowanych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa