Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Nadnotecki Instytut UAM w Pile jest jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która swoim zasięgiem oddziaływania obejmuje przede wszystkim północną Wielkopolskę i sąsiednie województwa.

Kształcenie odbywa się w nowoczesnym budynku, wyposażonym w sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe, pokoje do pracy zespołowej i indywidualnej oraz bibliotekę.

Wyróżnikiem Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile są praktyczne kierunki studiów - gospodarka wodna oraz technologie informatyczne (studia inżynierskie). Studenci realizują projekty i staże w firmach zgodnie z profilem kształcenia, a także rozwijają swoją aktywność na kursach nurkowych i żeglarskich.

Siedziba Instytutu znajduje się przy ul. Kołobrzeskiej 15, 64-920 Piła.

Przejdź na stronę Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile

Zobacz, co oferuje Nadnotecki Instytut UAM w Pile