Nadnotecki Instytut UAM w Pile

Nadnotecki Instytut UAM w Pile jest jedną z filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci studentów w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych na praktycznych kierunkach studiów związanych z technologiami informatycznymi oraz gospodarką i inżynierią wodną.

Pilska filia UAM koncentruje się na stałym rozwoju, przystosowując ofertę dydaktyczną do potrzeb regionu i kraju, korzystając przy tym z ponad 100-letniej tradycji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Integralną częścią procesu dydaktycznego jest działalność naukowa jednostki. Badania skupione są w obszarze realizacji praktycznych i innowacyjnych potrzeb informatycznych, jak i związane z aspektami ochrony środowiska, zarządzania zasobami przyrodniczymi, ekologii ekosystemów wodnych oraz wpływu niekorzystnych zmian klimatycznych na ich funkcjonowanie.

Wyróżnikiem Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile jest szeroka współpraca z firmami, instytucjami, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Filia działa na rzecz edukacji nie tylko studentów, ale też dzieci i młodzieży oraz różnych grup dorosłych, w tym nauczycieli i szerokiej gamy edukatorów. Bierze czynny udział w rozwoju społecznym i gospodarczym północnej Wielkopolski, z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Adres jednostki: ul. Kołobrzeska 15, 64-920 Piła

Przejdź na stronę Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile

Zobacz, co oferuje Nadnotecki Instytut UAM w Pile