Wydział Psychologii i Kognitywistyki

WPiK wchodzi w skład Szkoły Nauk Społecznych. Na wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny psychologia. W skład Wydziału Psychologii i Kognitywistyki wchodzi 10 zakładów, Laboratorium Badania Działań i Poznania oraz Pracownia Pytań Granicznych.

WPiK oferuje studia magisterskie na kierunku psychologia oraz licencjackie i magisterskie na kierunku kognitywistyka. W ramach studiów studenci i studentki odbywają zajęcia z praktykami oraz uczestniczą w ćwiczeniach terenowych w poradniach zdrowia psychicznego, placówkach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych oraz poradniach medycyny pracy. Wydział dysponuje salą wyposażoną w aparaturę do badań z zakresu medycyny pracy. Studenci i studentki mają szerokie możliwości uczestniczenia w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale.

Siedziba Wydziału znajduje się na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

Przejdź do strony Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Swoje kwalifikacje można podnieść w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki