Wydział Nauk o Sztuce

Wydział Nauk o Sztuce, złożony z dwóch głównych jednostek: Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Muzykologii, choć powołany w roku 2019, odwołuje się do długiej i bogatej tradycji – i historia sztuki, i muzykologia obecne są na Uniwersytecie od początku jego istnienia, to jest od 1919 roku. Przez całe stulecie obie dyscypliny współbudowały umysłami swych wybitnych przedstawicieli rangę poznańskiej nauki uniwersyteckiej.

Na Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach historia sztuki i muzykologia. Oba oferują studentom szeroką gamę zajęć o zróżnicowanym profilu i poziomie zaawansowania, a także możliwość studyjnych wyjazdów zagranicznych, praktyk zawodowych i stypendiów.

Na Wydziale funkcjonuje Rada Naukowa Dyscypliny Nauk o Sztuce z uprawnieniami m.in. do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce. Wydział Nauko o Sztuce, wraz z pięcioma innymi wydziałami, wchodzi w skład szkoły dziedzinowej – Szkoły Nauk Humanistycznych.

Biuro Obsługi Wydziału mieści się w budynku Collegium Novum, przy Al. Niepodległości 4, w pokoju 316A. W tymże Collegium Novum, zajmując czwarte piętro bloku A, swoją siedzibę ma również Instytut Historii Sztuki. Instytut Muzykologii mieści się natomiast w budynku Collegium Historicum, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7.

Przejdź na stronę Wydziału Nauk o Sztuce.

Zobacz, co oferuje Wydział Nauk o Sztuce.