Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM powstał w 2019 r.  W jego skład wchodzą:

  • Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, z siedzibą w Collegium Historicum na Kampusie Morasko,
  • Instytut Kulturoznawstwa, z siedzibą na Kampusie Ogrody,
  • Instytut Teatru i Sztuki Mediów, z siedzibą w Collegium Maius na Kampusie Śródmiejskim.

Na wydziale prowadzone są studia na następujących kierunkach:

  • Etnologia,
  • Kulturoznawstwo,
  • Wiedza o teatrze.

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa wchodzi w skład szkoły dziedzinowej - Szkoły Nauk Humanistycznych.

Przejdź na stronę Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Podnieś kwalifikacje na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa