Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny jest ośrodkiem badań i studiów teologii katolickiej oraz chrześcijańskiej myśli społecznej. Pracownicy Wydziału współpracują z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, a efekty prac przedstawiają w formie monografii autorskich i wieloautorskich oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Badania charakteryzuje interdyscyplinarność oraz postawa otwartości i dialogu. Wydział prowadzi studia na kierunkach: teologia oraz dialog i doradztwo społeczne.

Siedziba Wydziału Teologicznego znajduje się na Ostrowie Tumskim, przy ul. Wieżowej, czyli w historycznej części Poznania.

Wydział Teologiczny wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Humanistycznych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny teologia.

Przejdź na stronę Wydziału Teologicznego.

Rozwijaj swój potencjał na studiach podyplomowych przygotowanych przez Wydział Teologiczny UAM.

Zobacz, co oferuje Wydział Teologiczny