Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny jest ośrodkiem badań i studiów teologii katolickiej oraz chrześcijańskiej myśli społecznej. Pracownicy Wydziału współpracują z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, a efekty prac przedstawiają w formie monografii autorskich i wieloautorskich oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Badania charakteryzuje interdyscyplinarność oraz postawa otwartości i dialogu. Wydział prowadzi studia na kierunkach: teologia oraz dialog i doradztwo społeczne.

Siedziba Wydziału Teologicznego znajduje się na Ostrowie Tumskim, przy ul. Wieżowej, czyli w historycznej części Poznania.

Wydział Teologiczny wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Humanistycznych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny teologia.

Przejdź na stronę Wydziału Teologicznego.

Rozwijaj swój potencjał na studiach podyplomowych przygotowanych przez Wydział Teologiczny UAM.