Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej tworzy pięć instytutów:

  • Instytut Filologii Polskiej,
  • Instytut Filologii Klasycznej,
  • Instytut Filologii Słowiańskiej,
  • Instytut Teatru i Sztuki Mediów,
  • Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych,

a także Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej łączy tradycyjne kierunki filologiczne z nowoczesnymi specjalnościami, co oznacza, że jego studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne cenione na rynku pracy.

Siedziba Wydziału Filologii Polskiej i klasycznej znajduje się w ścisłym centrum Poznania, w historycznym gmachu Collegium Maius,  przy ul. Fredry 10. Przy budynku wydziałowym znajduje się nowoczesna biblioteka, która uzyskała poznańską Nagrodę im. Jana Baptysty Quadro za najlepszy projekt architektoniczny.

Przejdź na stronę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.