Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej tworzą cztery instytuty:

  • Instytut Filologii Polskiej,
  • Instytut Filologii Klasycznej,
  • Instytut Filologii Słowiańskiej,
  • Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

a także Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej łączy tradycyjne kierunki filologiczne z nowoczesnymi specjalnościami, co oznacza, że jego studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne cenione na rynku pracy.

Siedziba Wydziału Filologii Polskiej i klasycznej znajduje się w ścisłym centrum Poznania, w historycznym gmachu Collegium Maius,  przy ul. Fredry 10. Przy budynku wydziałowym znajduje się nowoczesna biblioteka, która uzyskała poznańską Nagrodę im. Jana Baptysty Quadro za najlepszy projekt architektoniczny.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej wchodzi w skład szkoły dziedzinowej - Szkoły Nauk o Języku i Literaturze z radą naukową dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Przejdź na stronę Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM