Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii jest jedną z największych jednostek neofilologicznych w Polsce. W ofercie edukacyjnej ma 50 różnych specjalności filologicznych, obejmujących ok. 40 języków nowożytnych. Studia na tych kierunkach pozwalają odkryć bogactwo poznawanych języków i tworzonych w nich literatur czy kultur najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej. Kształcą też umiejętności interkulturowe, translatoryczne i nauczycielskie.

Zdobytą wiedzę studenci mogą sprawdzić w praktyce, wyjeżdżając na studia i staże zagraniczne w ramach umów międzynarodowych z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi na całym świecie. Ogromnym wsparciem oferty dydaktycznej i naukowej są bogate zbiory nowoczesnej dwuwydziałowej Biblioteki Filologicznej NOVUM.

Siedziba wydziału Neofilologii znajduje się w pobliżu centrum Poznania przy Alei Niepodległości  4, 61-874 Poznań.

Wydział Neofilologii wchodzi w skład szkoły dziedzinowej - Szkoły Nauk o Języku i Literaturze z radą naukową dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Odwiedź stronę Wydziału Neofilologii.

Zobacz, jak studiuje się na Wydziale Neofilologii