Wydział Historii

Wydział Historii oferuje studia licencjackie i magisterskie. Badania naukowe pracowników dotyczą pradziejowych, historycznych i współczesnych procesów społeczno-kulturowych. Niektóre zajęcia na wydziale oferowane są w języku angielskim. Istotną częścią procesu kształcenia są praktyki terenowe i objazdy naukowe oraz ścisła współpraca z placówkami artystycznymi, muzealnymi i archiwalnymi. Organizowane są także praktyki i staże w instytucjach samorządowych czy lokalnych mediach.

Siedziba Wydziału Historii znajduje się na Kampusie Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań.

Wydział Historii wchodzi w skład szkoły dziedzinowej o nazwie Szkoła Nauk Humanistycznych. Przy wydziale funkcjonuje rada naukowa dyscypliny historia.

Odwiedź stronę Wydziału Historii.

Zobacz, co oferuje Wydział Historii