Wydział Historyczny

Wydział Historyczny oferuje studia na kierunkach: archeologia, etnologia, historia, humanistyka w szkole, historia sztuki, muzykologia, wschodoznawstwo, filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie. Badania naukowe pracowników dotyczą pradziejowych, historycznych i współczesnych procesów społeczno-kulturowych. Wiele zajęć na wydziale oferowanych jest w języku angielskim. Istotną częścią procesu kształcenia są praktyki terenowe i objazdy naukowe oraz ścisła współpraca z placówkami artystycznymi, muzealnymi i archiwalnymi. Organizowane są także praktyki i staże w instytucjach samorządowych czy lokalnych mediach.

Siedziba Wydziału Historycznego znajduje się na Kampusie Morasko, Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań.

Zobacz stronę Wydziału Historycznego.

Zwiększ swoje kwalifikacje zapisując się na studia podyplomowe prowadzone przez Wydział Historyczny.